Én-gyengeség a kényszerbetegségnél

Én-gyengeség a pszichiátriai betegségeknél, a kényszerbetegségnél

A pszichiátriai betegségek, így a kényszerbetegség alapját sokszor az én gyengesége képezi. Az én gyermekkorban erősödik meg, alakul ki. Ha a gyermekkorban a környezet nem tudja megadni azt a megbízható, szeretetteljes légkört, amit a kisbaba igényel, az én instabil lesz. A környezet kiszámíthatatlansága meggyengíti az ént, és ez alapot képez a pszichiátriai betegségek, így a kényszerbetegség kifejlődéséhez is. A kényszerbetegségben az én sérülése 2 éves kor táján következik be.

A kényszerbetegségnél az én gyenge, fejletlen. Kernberg szerint az én gyengeség specifikumai

  • alacsony frusztrációs tolerancia,
  • gyenge impulzus kontroll,
  • fejletlen szublimációs tolerancia.

A kényszerbetegségben az éretlen ént primitív, pusztító, büntető erők hordozójaként kell elképzelnünk. A kényszerbetegségben az éretlen én képtelen megfelelni annak az integráló feladatnak, amelyet az ösztön én impulzusai és a követelményeket képviselő felettes én között lenne feladata betölteni.

A kényszerbetegségben az én a késztetések megfékezésére ellenképződményeket hoz létre, ezek az alacsony szintű elhárító mechanizmusok:

  • tagadás,
  • racionalizálás,
  • ellentétbe fordítás,
  • omnipotencia és
  • degradáció.

Ezek a kényszerbetegségben a személyiségstruktúra fejlődésébe ágyazódva reakcióképződményként jelennek meg. Az én stabilitásának megváltozásával, érésével a kényszerek háttérbe szorulnak.
A pszichoterápia alkalmas emiatt a kényszerbetegség és az egyéb pszichiátriai betegség gyógyítására is.

A bejegyzés kategóriája: pszichoterápia
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.