Adatvédelmi Szabályzat

Én dr. Machó Adrienn, pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos mint szolgáltató, adatkezelő, magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállalok arra, hogy tevékenységemmel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezeléseimmel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.lelki-egeszseg.hu/adatvedelmi-szabalyzat címen. Fenntartom magamnak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Érvényeség kezdete: 2018.05.25.
Utolsó módosítás dátuma: 2018.05.26.


 • Személyes adatokat csak a törvénynek megfelelően gyűjtök és kezelek.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tárolom (számítógépem és e-mail fiókom jelszóval védett).
 • Harmadik félnek a személyes adatokat csak hozzájárulással adok át.
 • Bárkinek felvilágosítást adok a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti telefonon, e-mailen vagy személyesen.

A kezelt személyes adatok köre

 • Üzenetküldés a honlapon keresztül:
  Ha a honlapon keresztül szeretne üzenetet küldeni nekem azt a www.lelki-egeszseg.hu/elerhetosegeim oldalon egy űrlap kitöltésével teheti meg. Az űrlapon meg kell adnia a nevét és email címét.
 • E-mailek:
  Minden hozzám beérkezett e-mailt a személyes adatokkal (név, telefonszám, email cím, stb.) együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törlök.
 • HTTP-sütik:
  Honlapunk HTTP-sütiket avagy cookie-kat használ. Ezek feladata, hogy információkat gyűjtsenek a látogatókról és eszközeikről amelyek felhasználásra kerülhetnek. Ezáltal megkönnyítik a weboldal használatát és minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Adatkezelői adatok

Név: dr. Machó Adrienn
Cím: 1039 Budapest, III. kerület, Hímző utca 5.
Adóazonosító: 8346711093
Nyilvántartási szám: 45655
Elérhetőség: +36 31 789 2341
machoadrienn.pszichoterapia@gmail.com

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Tevékenységemnek adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.


HTTP-sütik, avagy cookie-k

Honlapunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, úgynevezett HTTP-sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 • A feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
 • Honlapunk alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják honlapunkat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon külső forrásból származó beágyazott tartalmakat lehetnek. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.


Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.


Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu


Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adok ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.