Pszichoterápiás csoport – Autogén tréning

Az autogén tréninget, a relaxációt és az autogén tréning felsőfokát, a szimbólumterápiát el lehet sajátítani csoportban is. A csoportban facilitáló, serkentő hatással vannak egymásra a tagok.
Ezt a módszert én is csoportban sajátítottam el. Így lehet részesedni a másik élményeiben is, gazdagodni lehet általa. Az együttes gyakorlás folyamán az élmények színesebbek és változatosabbak lesznek.

A csoportterápia anyagilag is kedvezőbb, ugyanakkor a közös együttlét megtanít megnyilvánulni, szerepelni közösségben is.

A csoportnak van egy erőtere, ezt mindenki meg tudja érezni, ha a körben ülők között befelé figyel. Ez az erőtér gyógyító, tovább növeli a csoport kohéziót, javítja a tagok közérzetét. Mintha a tagok között egy nagyon pozitív erő kezdene működni, nekem is új volt ennek az erőnek a felfedezése. Jó, ha ebben a légkörben mindenki őszinte tud lenni, és ez lehet egy folyamat is, amikor legbensőbb érzéseinket is megtanuljuk felvállalni a többiek előtt, és ezután majd kint az életben is. A csoportban lehetnek beszámolók, akár előadások, élménymegosztások, ezt a kiemelt szerepet is meg lehet tanulni. A csoport elfogadó légköre segíti a megnyílást, önmagunk elfogadását, javítja az önismeretet hiteles, építő visszajelzéseivel. A csoportvezető feladata, hogy a csoportnak ezeket a funkcióit fenntartsa.

Autogén tréning pszichoterápiás csoport

Az autogén tréning csoport 15 alkalomra szól, az autogén tréning elsajátításának időtartamára. Ez alatt az idő alatt megkezdem a szimbólumterápia oktatását is, mivel így véleményem szerint eredményesebb a terápia. A csoport az élmények feldolgozásával zárul, és közösen dönthet az esetleges folytatásról, ami ettől kezdve mindig újabb 12 alkalomra szólhat. A relaxáció elsajátítása után a szimbólumterápiával, a belső képek hívásával tudunk továbbhaladni. A csoport díja 1.500 Ft / 45 perc, egy alkalom általában 3x 45 perc, az időtartam függ a csoport nagyságától is. Már 4 jelentkező esetén indítok csoport.

További részletek és jelentkezés

dr. Machó Adrienn