Az autogén tréning

A terapeuta teljes személyének részvételével végbemenő terápiás folyamatról van szó, amelyben a kölcsönösségen alapuló kapcsolatnak mind nagyobb szerepet tulajdonítunk.

Relaxáció – Azok a gyógyító eljárások, melyek a pszicho (lelki) tónus áthangolása segítségével a pszichovegetatív egyensúly kialakítására törekednek. Az izomtónus szabályozásnak van alapvető szerepe.

Fiziológiailiag pihentető, regeneratív. Pszichológiailag feszültségmentes nyugalmat jelent. A felesleges túlfeszülések megszüntetését jelenti. Az ellazulás a szellemi és közérzeti állapot megnyugvása, fokozza a tevékenységi tónust, a kreativitást abban az értelemben, hogy általa lecsökkennek a parazita izomtevékenységek. Ezek alapján sorolhatjuk a relaxációt a pszichotónust szabályozó eljárások közé.

Nem nélkülözhetik a „feltárást”, a beteg problémáival, konfliktusaival való foglalkozást. Csökkenti a fáradtságot és a feszültségérzést. Autogén = önmagából eredő.

A jóga megtermékenyítő hatással volt a módszer kidolgozására A jóga szó erőfeszítést, törekvést, de igát is jelent. Ez azokra a nehézségekre utal, amelyeket le kell győzni, és a feladatra, mely nem megy erőfeszítés nélkül. Átvitt értelemben kapcsolatot, egyesülést jelent. Ebben a szervezet minden működési szintje önmagával és a külvilággal összerendezetten, harmonikusan működik. A jóga tanítása szerint az önfejlesztés lehetősége végtelen. A jógázó saját magából merített erőkkel éri el a tökéletes harmóniát, sőt a természet erőin való uralmat is. Mindez Az önmagát tökéletesítő és önmaga erejének, értékének tudatára ébredt ember szimbolikája, aki többé már nincs kiszolgáltatva a természet erőinek.

Önerőből törekszik a koncentratív belső átkapcsolásra, és az ezzel elérhető különleges lelkiállapotra, és nem célja direkt, vagy inderekt módon a tünetek közvetlen eltüntetése. Csak a már elért, különleges pszichés állapotban kerül sor az egyes testi, vagy lelki anomáliákra most már közvetlenül ható formulák beépítésére, melyek így direkt módon kapcsolódnak a biológiai, vegetatív automatizmusokhoz.

  • A szem behunyása a külvilágtól való elfordulást jelenti. A figyelem befelé fordulása így könnyebb, jobban megvannak a koncentratív, összpontosított, önmagát figyelve ellazulás feltételei.

Az autogén tréning felső fokán (melyet meditatív tréningnek nevezünk) a meditációs technikában sok a meditatív jógából ismeretes elem. Itt is a képzeleti folyamatoknak és az intuitív ráismerésnek van szerepe. Ezek segítségével az önmagát illető tisztánlátás és önismeret elérhető. A hosszú, kitartó gyakorlás eredményeképpen gyakorláskor a környezet, az én és a test tökéletes harmóniában vannak. Ebben az esetben pl. a neurotikus megnyilvánulásoknak nincsen alapja.

Az autogén tréning lényege

Saját erőből merítő, saját aktivitást felhasználó, rendszeresen, tréningszerűen végzett gyakorlat, amelynek belső koncentrációval, önmagunkra irányuló passzív figyelemmel kell végbemenni.

A jól végzett gyakorlás eredménye az ún. organizmikus átkapcsolás nyugalmi tónusra, szervezeti és pszichés működéseinket szabályozni, uralni vagyunk képesek, aktuális szándékainknak, céljainknak megfelelően.

A XX. század emberére a fokozott élettempó mellett a szociális kommunikáció csökkenése, magányosságérzés, bizonyos kiegyensúlyozatlanság, szorongásos készség is jellemző. A neurotikus megbetegedések, magatartászavarok, és különösen a pszichoszomatikus funkciózavarok száma a II. vh. után megnőtt.

Schultz módszere ezek kezelésére igen hatékonynak bizonyult. Orvos nélkül, saját erejükből képesek lesznek regulálni életfunkcióikat.Akik az alávetettséget és irányítottságot igénylik, éppen ezt vélik majd megtalálni az átmeneti pszeudohipnotikus állapotban, illetve a későbbi ellenőrző gyakorlatok során.

A mai embernek megnövekedett az alapfeszültsége, az akceleráció fokozott igénybevétellel jár.

Az autogén tréninggel tartós feszültségmentes állapot hozható létre gyógyszerek szedése nélkül. Fontosak a testi – lelki kölcsönhatások – a szavaknak és a képzeletnek a hatása az életműködésekre.

A pszichés önreguláció megerősíti a személyiséget, harmonizál, A kiegyensúlyozottság, a feszültség és szorongásmentes élet mindenki által óhajtott állapot. Csupán a kezelés „tanulási fázisában” van szükség orvosra, terapeutára.

Egy-két példával illusztrálható, milyen fokú önszabályozás érhető el autogén tréning-vel. Pl. hasgyakorlatnál rtg-nel lehet illusztrálni, hogy szűnik meg a gyomorkapu görcsös összehúzódása, EKG-val ellenőrizhetjük az ideges szívműködés rendeződését.

Az autogén tréning előnyei

Könnyű megtaníthatósága, a tanulás későbbi fázisában bárhol, bármilyen körülmények között gyakorolható.

Az agykéreg – a szóingert felvevő szerv és a periféria (izomzat, érrendszer, belső szervek) között anatómiai összeköttetések, összefüggések vannak. Vegetatív idegrendszer ismertetése – ganglion solare, – a napfonat – a hasi szabályozások fő központja. Ehhez az ismertetéshez neurológiai, funkcionális anatómiai könyvből kirajzolt, vagy kifényképezett nagyított táblákat használunk.

Nagyon fontos a kapcsolatok feed-back jellege, és a harmonikusan, nyugodtan működő szervezet spontán autoregulációs képessége. Ez Scultz példájával magyarázható; mely szerint a szorongás mindig izomfeszültséggel jár. Minden pszichés feszültség fokozza az izomtónust. Ha azonban az izomfeszültséget csökkentjük, vagy megszüntetjük, ez a visszajelentés képes az agykérgi izgalmat a lelki feszültséget csökkenteni, ill. megszüntetni.

Az autogén tréning felfrissülést, gyorsabb regenerációt okoz. 5-10 perces tréning 2-3 órás alvásnak megfelelő pihenést jelent egyesek szerint. Az elalvást könnyebbé, az alvást nyugodtabbá teszi, a felébredést időzíteni lehet. Fokozódik a tűrőképesség. Csökken a fájdalomérzés.(fogorvosnál, stb.)

A fájdalmas terület „hideg és nehéz” a hasüregben „meleg”, pl. a „foghús hideg, alsó állkapcsom nehéz”, „epehólyagtáji meleg”. A meleg és hidegtűrés fokozódik, az éhség is jobban elviselhető.

Az érzékek élességét fokozni is lehet. Finom differenciálás lehetséges színek, hangok, bőringerek minősége közt. A szervezetet ellenállóbbá teszi fertőzésekkel szemben. A betegségek elviselése könnyebb, gyorsabb a regenerálódás. Pszichésen az affektív-indulati rezonanciát tompítja, és a rendíthetetlen nyugalom a konfliktusszituációkban sokat jelent. Védelmet jelent a pszichoszomatikus betegségekkel szemben is. Javul a teljesítmény, mivel pihenten, nyugodt lelkiállapotban a testi és szellemi képességeket zavartalanul ki lehet bontakoztatni, nő a kreativitás (sportolók, szellemi pályán dolgozók). A testi funkciók szabályossá válnak, és szabályozhatók lesznek. Az akaraterő fokozódik.
Az elmélyedt önszemlélet, elfogulatlan befelé tekintés önismerethez vezet. Ez önkontrollt, önkritikát fejleszt ki.

Összefoglalva tehát: Javul az alkalmazkodás, emelkedik a vitalitás, fokozódik a szellemi stabilitás. Ezek birtokában magától értetődőbb és természetesebb a szociális kontaktusteremtés. Az interperszonális kapcsolatok intimebbé válnak, és az ember közelebb kerülhet ahhoz a vágyott célhoz, amit önmegvalósításnak nevezünk.

A kórlélektani állapotokban igen gyakori szorongás – ez testi tünetekhez vezet – része annak a „circulus vitiosus”-nak, mely autofeedback útján mind a tüneteket fokozza, mind önmagát felerősíti. Ezt a hibás funkciókört szakítja meg a relaxációs terápia, mely a személyiségben az inadekvát működési sémákat nemcsak felszámolja, hanem egyben megfelelő rekreációs mintákat épít fel és állít a gyógyulás szolgálatába.

A relaxáció, mint individuál terápia a támogató (szupportív) rövid pszichoterápia sajátos formája. A pszichoterápiák közös célja a személyiség átformálása. A szupportív terápiák támaszt adnak a személyiségnek, növelik pszichés teherbírását és feszültségmegoldó képességét, segédeszközöket nyújtanak a beteg számára a kritikus helyzetekből eredő feszültségek adekvát leküzdésére. Különös jelentőségük van a krízis- intervenciókban, a személyiség pszichés teherbírását meghaladó életszituációk megoldásának elősegitésében.

A szupportív terápia jellegzetessége az, hogy támaszt ad a személyiségnek. Biztonságos, megértő és segítő légkört teremt, és nagymértékben épít a személyiség önerejére, restitutív és integratív képességeire A támogató, biztonságos, megértő és elfogadó empátiás légkör a beteg számára olyan helyzetet teremt, amelynek hatása eleve feszültségcsökkentő . Ez az ígéretes helyzet a reaktív feszültségek csökkentésén át közvetlenül is megnyugtató, és fokozni tudja a páciens bizalmát a gyógyulásban.

A terápiás szándék, hogy a gyógyítási folyamatban tanultakat a beteg minél jobban tudja alkalmazni aktuális életvitelében

A támaszt és a segítséget azonban a páciens önállóságának felhasználásával kapja mindaddig, amíg a tanult módokon már önállóan is képes úrrá lenni zavaró feszültségein. A gyakorlásterápia az önbizalom és a gyógyulni akarás növelésében, fenntartásában igen kedvező, mert a sikerélmények ismétlődése megerősítés a rekreatív képességek számára.

A terapeuta a szupportív relaxációs terápiában nem tükrözője a páciens összes érzelmeinek, jóllehet az indulatáttételi helyzet itt is megjelenik. Ezt használjuk fel a gyógyulási folyamat mozgásban tartására,, a rapport készség megerősítésére.

A beteg dependenciajelzéseit a terapeuta nem erősíti meg, hanem egyenrangú embertársként vonja bizalmába. Megbeszéli a terápiás folyamatot a beteggel, áttekinthetővé teszi számára. A bizalmi kapcsolat tehát a terapeuta empátiás segítő magatartását jelenti.
Mindvégig hangsúlyozni kell a beteg aktív szerepét és önállóságát, de autonómiájához és cselekvési bátorságához biztonságot nyújtó „hátvéd-funkciót” szükséges biztosítani. Úgy viszonyulunk a beteghez, mint egyenrangú embertársunkhoz, mindaddig, amíg valóban bebizonyítja egyenrangúságát.

A terápiás folyamat rendszeressége, az önálló gyakorlások a beteg napirendjének és időstrukturálásának szerves részévé válnak. Ez segíti kialakítani az idő és a kötelezettségek arányát, egyensúlyát életvezetésében.

Az elért részleges eredmények többet jelentenek a közvetlen sikernél, mert generalizálódnak cselekvési szándékainak egyéb területeire is, és támogatják önálló akcióinak bátrabb vállalását.

A pszichoterápiás módszerek közös célja: A testi történések feletti uralom növelése, a személyiség kongruens kommunikációjának, önkifejezési szintjének javítása.

A bejegyzés kategóriája: pszichológus, természetes gyógymódok
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.